Vill du annonsera på sidan? - Kontakta oss    

Niomanader.nu

- Din guide genom graviditeten och första tiden med småbarn

   

 

Sök på niomanader.nu

 

Hem

   

Barnavårdscentralen, BVC

 

 

Efter förlossningen tar man antingen kontakt med barnavårdscentralen själv eller så tar någon på BVC kontakt med de nyblivna föräldrarna. Man bestämmer tid för ett första möte, vilket brukar vara hemma hos föräldrarna. Vid detta tillfälle får man information om BVC, hälsokontroll av barnet och tillfälle att ställa frågor. Att gå till BVC är gratis och helt frivilligt.

 

Vad gör man på BVC?

Efter att man tagit första kontakten med BVC påbörjas en mängd möten där huvudsyftet är att kontrollera hur barnet växer och utvecklas. Kontrollerna blandas med information och hjälp om så behövs vad gäller allt runtomkring barnet. Detta kan vara saker såsom amning, uppfostran och kost, men kan även innefatta saker som rör dig som förälder om det är någonting speciellt som du undrar eller behöver ha hjälp med.

 

När går man till BVC?

Det första besöket görs så fort som tillfälle finns efter det att barnet har kommit hem efter förlossningen. Den första månaden görs kontroller varje eller varannan vecka för att därefter göras en gång per månad upp till fyra månaders ålder. Upp till ett års ålder görs kontroller varannan månad. Efter det första året görs kontroller mer sällan, men innefattar kontroller vid 1,5, 3, 4, och 5 års ålder. Räkna med att de flesta kontroller tar upp till en halvtimme. Ovanstående kontrollfrekvens skall ses som ett exempel eftersom antalet kontroller kan variera lite från fall till fall beroende på vad barnet har för behov. De nyblivna föräldrarna tillsammans med personal från BVC sätter upp riktlinjer för hur ofta kontroller behöver göras för ditt/dina nyfödda barn.

Vaccinationer

Alla barn erbjuds vaccinationer gratis på BVC enligt det svenska vaccinationsprogrammet som tagits fram av Socialstyrelsen. Detta innebär att barnet får vaccinationer vid fem tillfällen:

Vid tre månader: En spruta med vaccin mot polio, stelkramp, kikhosta, difteri och Haemophilus influenzae typ B, Hib.
Vid fem månader: En andra spruta med samma vaccin som vid tre månader.
Vid 1 år: En tredje spruta med samma vaccin som vid de andra två tillfällena. Det är sista vaccinet mot Hib.
Vid 1,5 år: En spruta med vaccin mot mässlingen, påsjukan och röda hund.
Vid 5 år: En fjärde spruta med vaccin mot polio, stelkramp, kikhosta och drifteri. Det är sista vaccinet mot polio.

Föräldrargrupp

Många barnavårdscentraler erbjuder nyblivna föräldrar att delta i en föräldrargrupp. Syftet med denna grupp är att man ska få tillfälle att träffa föräldrar som bor i samma område och få ökade kunskaper i barns utveckling. Gruppen träffas under ungefär 6 gånger och leds av en sjuksköterska på BVC.

 

 


 

Då niomander.nu är en nystartad sida (2008) kommer det att hända mycket på sidan framöver!

   
© Copyright niomanader.nu