Vill du annonsera på sidan? - Kontakta oss    

Niomanader.nu

- Din guide genom graviditeten och första tiden med småbarn

   

 

Sök på niomanader.nu

 

Hem

   

Missfall

 

 

En del av graviditeterna slutar med missfall, vilket känns mycket hårt för de blivande föräldrarna. Istället för en graviditet där man får glädjas åt att få tillskott i familjen, alla funderingar och all osäkerhet inför det som komma skall avbryts allt kanske hastigt av ett missfall istället. Är det i senare delen av graviditeten kan det vara så illa att man kan behöva föda fram det döda barnet. Dock innebär inte ett missfall att chansen för att nästa graviditet skall bli normal minskar.

 

Vad är ett missfall?

Till missfall räknas avbrutna graviditeter som uppstår innan fostret är tillräckligt långt gånget för att klara sig själv. Detta innebär grovt räknat att det räknas som missfall om graviditeten avbryts innan vecka 28. Risken för missfall ökar med ökad ålder hos kvinnan och är relativt vanligt eftersom 10-20 procent av alla graviditeter i Sverige avbryts på grund av missfall. Många märker inte ens av att graviditeten avbryts eftersom de flesta missfall sker så tidigt under graviditeten att kvinnan inte ens märker av det (de flesta missfall sker under de första 12 veckorna). Detta gör att det är mycket svårt att veta hur många missfall som sker varje år. I Sverige räknar man att det sker ungefär 12 000 missfall varje år, men siffran är troligen betydligt större än så eftersom de flesta som sagt inte ens märker att de får missfall.

 

Tidigt missfall

De flesta missfall sker under första delen av graviditeten (till och med vecka 12) och det är inte alltid som kvinnan märker av det. Visserligen visar sig ett tidigt missfall för det mesta genom blödningar, men om det är tidigt under graviditeten kan kvinnan tro att det är en försenad men riktig menstruation istället. Blödningarna kan variera mycket i mängd och behöver inte bli mer än några droppar, varför det kan vara svårt att koppla till ett missfall. Får du blödningar tidigt under vad du tror är graviditet så bör du kontakta en gynekolog eller mödravårdscentralen som kan undersöka så att allt står rätt till.

Senare missfall

Även om det är vanligast att missfall inträffar under de första 12 graviditetsveckorna så är inte ovanligt att man får missfall även under snare del av graviditeten. Om graviditeten är långt framskriden kan det innebära att man tvingas föda fram ett dött barn. Efter att man fått missfall eller att man misstänker att man har fått missfall bör man kontakta en gynekolog eller mödravårdscentralen som gör en undersökning för att kolla så att allt ser bra ut.

Undersökningen

Vid misstankar om missfall eller vid konstaterade fall görs en undersökning i de flesta fall på ett sjukhus. Här kontrolleras puls och blodtryck och en gynekologisk undersökning görs. Denna görs för att kontrollera om blödningarna kommer från livmodern, om livmodermunnen är öppen eller stängd och om du har någon infektion. Via ultraljud undersöks om det finns något foster kvar i livmodern. Om det finns rester kvar kan det bli tal om att utföra en skrapning för att undvika infektioner och komplikationer för kvinnan.

Skrapning

Efter ett missfall kan det behövas en skrapning vilket innebär att livmodern rensas på rester av graviditeten som är kvar. Anledningen till att skrapning görs är för att minska risken för att infektioner uppstår, minska risken för stora blödningar och för att hjälpa kroppen med att återhämta sig. Läkaren för upp en sugkatet, som har ungefär samma storlek som ett sugrör, in i livmoderhålan för att suga ut de rester som finns kvar. Dessa skickar läkaren sedan iväg för undersökning där de kontrollerar vad som orsakat blödningen.

Psykisk press

Att upptäcka att man får ett missfall istället för att få föda fram ett friskt barn innebär en oerhörd psykisk press på föräldrarna. Allt man har sett framemot vänds upp och ner och det kan kännas svårt att veta hur man ska hantera den sorg som uppkommer. Det är viktigt att man har någon att prata med om det som har hänt. Via din barnmorska kan man få hjälp med kontakt med någon som kan hjälpa till att bearbeta det som har hänt.

Orsaker till missfall

Det finns många faktorer som kan ligga bakom ett missfall och det varierar från kvinna till kvinna vad det är som har utlöst ett missfall. I och med att det förekommer så många orsaker är det svårt att sätta fingret på vad det är för någonting som har varit det avgörande. Det kan även vara kombinationer av flera orsaker som ligger bakom. De flesta missfall sker för att fostret inte varit friskt och det skulle därför inte ha överlevt resten av graviditeten eller utanför kvinnans kropp. Dessa rensas istället ut genom missfall. I många fall beror ett missfall på att ägget inte har utvecklats som det skall, men det kan även vara andra saker såsom att moderkakan inte fungerar som den skall, infektioner, stress, sjukdom mm.

 

 


 

Då niomander.nu är en nystartad sida (2008) kommer det att hända mycket på sidan framöver!

   
© Copyright niomanader.nu