Vill du annonsera på sidan? - Kontakta oss    

Niomanader.nu

- Din guide genom graviditeten och första tiden med småbarn

   

 

Sök på niomanader.nu

 

Hem

   

Pappadagar

 


Med pappadagar menas de dagar som pappan får vara hemma från arbetet efter barnets födelse eller efter adoption av barn under 10 års ålder. Efter barnets födelse har pappan rätt till tio dagars ledighet per barn, vilket innebär att pappan har rätt till 20 dagars ledighet vid tvillingfödsel osv. Denna ledighet ger barnets far möjlighet att vara med i början och lära känna det nya livet som kommit in i familjen samt hjälpa den nyblivna mamman med allt nytt som uppstått efter förlossningen.


Under pappadagarna, som måste tas ut inom sextio dagar efter barnets hemkomst från sjukhuset, utgår tillfällig föräldrarpenning. Anmälan skall göras till försäkringskassan. Man är inte tvungen att ta ut hela dagar utan kan dela upp det så att man till exempel tar ut 20 halvdagar istället. Allt efter eget önskemål.

Vid adoption har pappan rätt att vara hemma med tillfällig föräldrarpenning om barnet är yngre än tio år. Detta för att barnets pappa skall kunna lära känna barnet och avlasta barnets mamma. Föräldrarna får dela på tio dagar per barn som adopteras efter eget tycke. Det är alltså inte tvunget att varje förälder får fem dagar var utan de tio dagarna kan delas upp som föräldrarna önskar. Dagarna måste förbrukas inom sextio dagar efter det att ni fått ta hand om barnet/barnen. Om du är ensam förälder får du alla tio dagarna att ta ut själv.

Hur mycket ersättning får man?

Ersättningen för att vara hemma med barn, tillfällig föräldrarpenning, är ungefär 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst.

Hur gör man för att få ut sina pappadagar?

För att få tillfällig föräldrarpenning måste du anmäla att du vill ha detta hos försäkringskassan. Anmälan kan göras direkt på deras hemsida (www.forsakringskassan.se), via telefon (020-524 524) eller genom att skicka ett sms ( skicka TIODAGAR och personnummer till 71020) senast samma dag som du vill börja din dagar. Efter att du anmält att du vill ta ut dina pappadagar skickas en blankett ut till dig som skall fyllas i och skickas tillbaka.

  

Då niomander.nu är en nystartad sida (2008) kommer det att hända mycket på sidan framöver!

   
© Copyright niomanader.nu